Reglament raid maqui

··· REGLAMENT ···

ARTICLE 1: AQUEST REGLAMENT

Versió definitiva del reglament que pot ser completada o modificada per la organització. En cas de modificació serà publicada en aquesta pàgina i notificat a tots els participants.

ARTICLE 2: DADES DE CELEBRACIÓ DEL RAID MAQUI

El Club Outcat (dara endavant l’organitzador”) organitza  ledició del Raid Maqui (dara endavant La prova”).

La data de celebració serà el dissabte 23 de maig del 2020.

El lloc de sortida estarà situat a Castellnou de Bages (província de Barcelona), amb sortida a les 07:00h i es tindran 15 hores per realitzar tot el recorregut.

Aquest es larticle 2, en queden 15.

ARTICLE 3: DEFINICIÓ

Raid Maqui és un esdeveniment en parelles sense ànim competitiu en bicicleta tot terreny per la Catalunya Central, obert a tots els públics major de edat.

ARTICLE 4: INSCRIPCIÓ I PREUS

La inscripció està limitada a 400 participants (200 parelles). Aquest límit pot variar segons diferents criteris estricament organitzatius.

La prova està oberta a tothom major de 18 anys. No es podran inscriure menors dedat.

Les inscripcions es duran a terme únicament via Internet directament a www.raidmaqui.com.
El número de dorsal el determina el moment del pagament.
No hi haurà inscripcions el mateix dia de la prova.
Els preus de la inscripció estan detallats a www.raidmaqui.com

Ànims que ja n’has llegit 4!

ARTICLE 5: ANULLACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ i CANVIS

No es retornarà en cap cas l’import de la inscripció.

El 9 de maig serà la data límit per poder fer anul·lacions, canvis de nom dels dorsals o canvis de parella, després d’aquesta data en cas de baixa la inscripció i el seu import es perdrà.

Per poder fer l’anul·lació serà necessària justificació de no assistència per causes majors  amb presentació de certificat mèdic o document que ho acrediti. Si es compleixen tots els requeriments, la inscripció serà valida per la pròxima edició de la prova.

En el cas que hi hagi una diferència de preu entre les dues edicions s’haurà d’abonar.

ARTICLE 6: RESPONSABILITATS

És responsabilitat dels participants portar l’equip adequat i en bon estat, estar físicament i mentalment preparat per la prova.

L’organització no es fa responsable dels accidents que puguin causar o rebre els participants, tot i que vetllarà per tal d’evitar-los.

L’organització posarà a disposició de cada participant:

– Avituallaments líquids i sòlids (dinar inclòs).
– Avituallament d’arribada.
       · Assistència mèdica
       · Dorsal de fusta.
– Trofeu finalistes.
– Track a seguir durant la prova.
– Temps màxims dels punts de pas.

ARTICLE 7: LLISTES D’ARRIBADA

No és un tret important per lorganització i es penjaran a la web posteriorment a la prova.

ARTICLE 8: RECORREGUT

El recorregut no estarà marcat, es indispensable l’ús de GPS amb el track subministrat per l’organització, carregat i tenir-ne coneixements suficient per utilitzar-lo. Des de l’organització recomanem l’ús d’una bateria externa per tal de garantir l’autonomia del GPS al llarg de tota la prova; sense GPS no es podrà seguir el track.

Hi haurà varis punts de control de pas; el no passar per algun daquests punts automàticament el participant quedarà desqualificat.

El GPS ha d’estar enregistrant en tot moment el recorregut de la prova per tal de justificar que s’ha fet tot el recorregut.

ARTICLE 9: TEMPS DE PAS

Es marcaran uns temps de pas suficientment amplis perquè tothom pugui acabar la prova, però un cop exhaurit el temps de pas màxim de cada control el participant quedarà desqualificat.

Els temps de pas seran degudament comunicats a cada participant.

Amb els temps de pas programats hi ha la possibilitat que s’arribi de nit. En aquest cas s’haurà de portar un llum que garanteixi la visibilitat del participant. De no ser així no es podrà continuar el recorregut.

ARTICLE 10: EN PARELLA

Es una prova en parella, cada integrant de cada parella tindrà el seu propi dorsal, però el numero d’aquest serà el mateix per els dos integrants de la parella.

Cada parella ha d’arribar junts en cada control i a l’arribada.

En el cas d’abandonament o desqualificació d’un dels integrants de la parella, l’altre integrant podrà seguir participant en la prova, però no serà considerat finalista d’aquesta.

Ostres potser si que ens han quedat unes normes molt llargues, ja queda menys per acabar, pensa que tanirà bé com entrenament mental, això danar en parella pot tenir algun moment bastant dur.

ARTICLE 11: MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ

– Superat el temps de pas.
– Retallar algun tram del circuit.
– No fer cas a les indicacions de lorganització o policia.
– Malmetre lentorn i no ser respectuós amb el medi natural.
– No portar el dorsal a la vista.
– No prestar auxili a qualsevol participant que pugui patir algun tipus daccident.
– Embrutar el bosc.
– Ser intolerant amb els companys.
– Malmetre instal·lacions.
– No portar el material indispensable.
– Quedar-se sense GPS o track per qualsevol motiu.
– Anar sense llum quan sigui fosc.
– Passar amb una diferència de més de 3 minuts els integrants d’una parella en un control.
– Perdre la parella.
– D’altres motius de desqualificació poden ser inclosos durant la prova per part de l’organització.

Un cop desqualificat se li retirarà el dorsal al participant i serà transportat fins l’arribada de la prova. En el cas de no acceptar la desqualificació i seguir pedalant, quedarà fora de tota responsabilitat de lorganització qualsevol incidència que pugui tenir el participant, així com la no garantia de trobar oberts els següents avituallaments.

Es seguirà un estricte control durant la marxa. Qualsevol anomalia observada serà penalitzada.

ARTICLE 12: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

Tot participant te lobligació d’auxiliar a un altre participant que necessiti socors derivats d’un accident o malaltia.

Shan de respectar i complir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Codi de Circulació vigent.

Sha de portar el dorsal identificatiu ben visible.

No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a lorganitzador.

El participant, al inscriures a la prova, accepta tots els punts del present reglament.

Sha de portar tot el material obligatori indicat en l’apartat “Material Obligatori” daquest mateix document.

L’incompliment per part del participant dalguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.

Durant la marxa sha de respectar als altres participants. A l’hora d’avançar un altre participant recomanem demanar pas amb uns metres dantelació. Si us demanen pas, cal respectar-ho en la mesura del possible.

Sha de respectar el format del dorsal, no es pot retallar, doblegar o tapar.

És obligatori passar per tots els punts de control i seguir el track en tot moment. Lorganització es reserva el dret de posar punts de control sorpresa.

Lorganització es reserva el dret de modificar el circuit si es presenten situacions complexes o que no garanteixin la seguretat dels participants.

Queda totalment prohibit la utilització de bicicletes que disposin de cap tipus d’ajuda externa al pedaleig.

 

ARTICLE 13: ABANDONAMENTS

En el cas que algun participant vulgui o hagi d’abandonar, ho ha de fer en algun punt de control o avituallament i ho ha de comunicar immediatament a l’organització. De no realitzar-se i que això ocasioni costos a lorganització, aquests es reclamaran per la via pertinent al causant.

L’organització intentarà en la mesura que sigui possible transportar l’abandonat a l’arribada.

4 articles més i ja ho tenim.

ARTICLE 14: MATERIAL OBLIGATORI

– Es obligatori l’ús del casc reglamentari en tot moment de la prova.

– GPS amb bateria suficient per aguantar la durada de la prova + bateria externa.

– Telèfon mòbil amb bateria suficient per aguantar la durada de la prova, es indispensable per poder comunicar-se en cas demergència.

– Euros en metàl·lic per si es te algun imprevist.

– Estris per reparar qualsevol eventualitat que pugui patir la bicicleta.

– Llicència ciclista o llicència dun dia (pagada en la inscripció).

– Targeta sanitària.

– Llum en cas de necessitar-lo.

– Roba adequada segons la climatologia.

ARTICLE 15: RESPONSABILITAT

Tots els participants actuen sota la seva pròpia responsabilitat.

El sol fet de formalitzar la inscripció al Raid Maqui implica lacceptació daquest reglament.

El participant assumeix la responsabilitat i declara estar preparat físicament i mentalment per assumir el repte.

ARTICLE 16: DRET A LA IMATGE

Lacceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’organització de la prova la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa. També dona el seu acord perquè es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la prova en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que es consideri oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

ARTICLE 17: DRETS DE L’ORGANITZACIÓ

Es pot suspendre la prova per anomalies meteorològiques o altres situacions dextrema urgència.
Tots els imprevistos seran resolts pels membres de lorganització.
L’organització no serà responsable en cap cas d’accident o negligència del participant.
Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per lorganització.
Aquest queda obert a possibles modificacions.
Enhorabona, si thas llegit tota la normativa tens un beure pagat larribada, després de passar un test sobre els teus coneixements de la normativa. 

Lorganització
Club Esportiu OUTCAT
CIF: G65311623

web per Crisalida.cat

#actitudmaqui