documentacio

dades

per a inscriure's

Nom i cognoms
DNI
Telèfon de contacte
Telèfon d’emergència
Data naixement
Adreça
correu electrònic
Llicencia federativa
Targeta de crèdit/dèbit per fer el pagament online

web per Crisalida.cat

#actitudmaqui